Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Matteus 5:44 – 45

Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"