Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 5:7

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"