Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 7:21.24-27

Niet ieder die tot mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Ieder nu, die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond op gegrondvest op de rots.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"