Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 8:9-11

Hij sprak tot de honderdman: ‘Ik zal hem komen genezen’. Maar de honderdman antwoordde: ‘Heer, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt; maar een enkel woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij; en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat; en tot een ander: kom, en hij komt; en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"