Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Matteüs 9:27-28

‘Toen Jezus verder ging volgden hem twee blinden die luidkeels riepen: ‘Heb medelijden met ons, Zoon van David!’ En nadat hij een huis was binnen gegaan kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: ‘Gelooft u dat ik dit kan doen?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, Heer!’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"