Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Micha 7, 14-15 / 18-19

Neem uw herdersstaf, Heer, en weid uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn: tussen de bomen, midden in het woud, zijn ze zo vereenzaamd…
Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, voorbijgaat aan de zonde en zijn vreugde vindt in goedheid?

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"