Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Micha 7:18-20

‘Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"