Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Micha 7:18-20

“Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont U hun uw trouw. Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee. U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"