Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 1: 3 + 6

De Godzoeker is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd; des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet komt tot bloei.
De Eeuwige immers let op de weg van de rechtvaardigen, de weg van de zondaars loopt dood.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"