Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 139, 1-12

Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij, Gij weet waar ik ga of sta, Gij doorziet mijn gedachten van verre, Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald, en wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd, ja, en er komt geen woord over mijn lippen, mijn God, of Gij hebt het al gehoord. Gij zijt voor mij en Gij zijt achter mij, Gij hebt uw hand op mij gelegd – wonder van wijsheid dat mij te boven gaat, onbereikbaar, ik kan er niet bij

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"