Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 139, 13-16

(vertaling Oosterhuis)

Uw schepping ben ik in hart en nieren, Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt, ontzaglijke wonderen zijn al uw werken. Door U ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente, in mij was niets voor uw ogen verborgen toen ik werd gevormd in het diepste geheim, prachtig gevlochten in de schoot van de aarde. Ik was nog ongeboren en Gij had mij reeds gezien…

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"