Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 14,1-6

De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen god.’ Zij doen slechte, schandelijke dingen; er is er geen die goed doet. De HEER ziet neer vanuit de hemel, op de mensenkinderen of er ergens een wijze is, die zoekt naar God. Allen zijn zij afgeweken, één verdorven bende, er is er geen die goed doet, zelfs niet één. Ineens worden zij verschrikkelijk met schrik geslagen, want God is in het gezelschap van de rechtvaardigen. Het complot tegen de arme wordt altijd verijdeld, want de HEER is zijn toevlucht.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"