Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 23:3-4

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"