Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 25

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U. Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: zie naar mij om en wees mij genadig, want op U wacht ik een leven lang. Zijt Gij het Heer, die komen zal,of moeten wij een ander verwachten? Heer, mijn God, ik ben zeker van U. Gij geeft uw woord aan deze wereld, Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, naar U gaat mijn verlangen, Heer. Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

(bewerking Huub Oosterhuis)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"