Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 51,12-14

‘Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"