Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Psalm 84:2-4

‘Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"