Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Recht 13, 2-7.24-25a

In die tijd verscheen de engel van de Heer aan een vrouw in Sora en zei: ‘Gij zult zwanger worden en een zoon baren’. (uit Recht 13, 2-7.24-25a)

Vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken die gij Johannes moet noemen. Hij zal voor de Heer uitgaan om de gezindheid van de vaderen te doen terugkeren in de kinderen. (uit Lc 1,5-25)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"