Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Romeinen 10:11–13

Zo zegt de Schrift: ‘Niemand die in God gelooft zal worden teleurgesteld.’ Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen. Want al wie de naam van de Heer aanroept zal gered worden.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"