Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Sir 48,1-4

Elia de profeet stond op als een vuur; zijn woord brandde als een fakkel. (uit Sir 48,1-4)

Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Inderdaad, Elia is reeds gekomen, maar zij hebben hem niet erkend.’ Nu begrepen de leerlingen dat hij hun over Johannes de Doper gesproken had. (uit Mt 17,10-13)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"