Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema week 1: Leren zien als profeet

Ieder kent mensen die goed kunnen luisteren. Zij horen meer dan de woorden alleen. Zij horen dat er achter de woorden nog een hele wereld schuil gaat.
Datzelfde doet zich voor bij het zien. De Bijbel suggereert herhaaldelijk dat er achter de zichtbare dingen nog een hele wereld schuilgaat die niet opgemerkt wordt op het eerste gezicht, maar wel bij nader inzien.

Terug naar "Weekthema’s"