Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Weekthema’s

Weekthema nr 2

"Wees niet bang" (Jes 43, 5a)

Lees meer

Weekthema nr 3

"Ik ga iets nieuws verrichten" (Jes 43, 19a)

Lees meer

Weekthema nr 4

"Het is al aan het kiemen" (Jes 43, 19b)

Lees meer

Weekthema nr1

"Keer om"

Lees meer

Weekthema nr2

"Mijn verbond met jullie" (Genesis 9:15)

Lees meer

Weekthema nr3

God heeft een hart

Lees meer

Weekthema nr4

Barmhartig en rechtvaardig

Lees meer

Weekthema nr5

God is een barmhartige Vader

Lees meer

Weekthema nr6

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is (Lucas 6:36)

Lees meer

Weekthema nr7

"Liefde die zichzelf geeft"

Lees meer

Weekthema 1

Kom, laten wij optrekken naar de berg van de Heer!

Lees meer

Weekthema 2

Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden

Lees meer

Weekthema 3

Als je hart gebroken is, is de Heer nabij.

Lees meer

Weekthema 4

Hoor, daar is mijn geliefde; kijk, daar komt hij aan! 

Lees meer

Weekthema 0

Met God alleen

Lees meer

Weekthema 1

Open oor

Lees meer

Weekthema 2

Open oog

Lees meer

Weekthema 3

Open oor en oog

Lees meer

Weekthema 4

Mijn spijs, barmhartigheid

Lees meer

Weekthema 5

Barmhartigheid aangevochten

Lees meer

Weekthema 6

Koning van de Barmhartigheid

Lees meer

Weekthema 7

Slot

Lees meer

Weekthema nr1

Uw hand in mijn hand (Psalm 73)

Lees meer

Weekthema nr2

Dit is mijn liefste Zoon, in Hem vind Ik vreugde (Mt. 3,17)

Lees meer

Weekthema nr3

Liefde tot het einde

Lees meer

Weekthema nr4

Een koning zonder rijkdom, zonder macht, zonder geweld

Lees meer

Weekthema’s

Inloopweek

Thema week 1

Verwondering. Er is meer te zien dan er te zien is

Lees meer

Thema week 2

Vertrouwen. Er is meer te voelen dan er te voelen is.

Lees meer

Thema week 3

En het kwaad? Het wonder van de vergeving.

Lees meer

Thema week 4

De unieke mens Jezus. Een leven van en in Gods liefde.

Lees meer

Thema week 5

Het is te doen! Evangelisch leven.

Lees meer

Thema week 6

Tot hoever? De prijs van de liefde

Lees meer

Weekthema’s

Paasdag

Lees meer

Thema week 1

Stil worden

Lees meer

Thema week 2

wegtrekken

Lees meer

Thema week 3

Oneindigheid voelen

Lees meer

Thema week 1

"Jullie wegen zijn niet mijn wegen" (Jesaja 55, 8)

Lees meer

Thema week 2

"Maak de weg van de Heer gereed" (Lucas 3:4)

Lees meer

Thema week 3

"Liefde en trouw zijn de weg van de Heer" (Psalm 25:10)

Lees meer

Thema week 4

"Smal is de weg naar het leven" (Matteüs 7:14)

Lees meer

Thema week 5

"Ik ben de weg" (Johannes 14:6)

Lees meer

Thema week 6

"Weg naar een nieuw leven" (Hebreeën 10:20)

Lees meer

Thema week 7

"Ga de weg van de liefde" (Efeziërs 5:2)

Lees meer

Thema week 1

Geef ons vandaag een teken van liefde (Psalm 103)

Lees meer

Thema week 2

 De kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden (Lucas 3:6)

Lees meer

Thema week 3

 Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers (Psalm 127)

Lees meer

Thema week 4

 Zie, Ik ga iets nieuws verrichten. Heb je het nog niet gemerkt? (Jesaja 43:19)

Lees meer

Thema week 1

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Zal iemand mij komen helpen?’

Weekthema’s

Thema week 2 ‘Ja, mijn God komt mij helpen. De schepper van hemel en aarde.’ Psalm 121, 2

Thema week 3

‘Hij zal niet toelaten dat je struikelt, Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou.’

Thema week 4

‘Onze God houdt de wacht, als een schaduw over je heen’

Thema week 5

‘God houdt alle kwaad van je af.’

Thema week 6

'God neemt je onder zijn hoede'

Thema week 7

'Waar je ook gaat of staat, God zal je behoeden voor eeuwig.'

Thema week 1

Leren zien als profeet

Lees meer

Thema week 2

Troost!

Lees meer

Thema week 3

Verlangen

Lees meer

Thema week 4

Het is al begonnen, zie je het niet?

Lees meer

Thema week 1

Uit de diepte roep ik tot u, HEER! (Psalm 130:1)

Thema week 2

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. (Psalm 130:2)

Thema week 3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag. (Psalm 130:3-4)

Thema week 4

Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. (Psalm 130:5)

Thema week 5

Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. (Psalm 130:6)

Thema week 6

Israël hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. (Psalm 130:7)

Thema week 7

Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. (Psalm 130:8)

Thema week 8

De morgen komt!

Lees meer

Thema week 1

Verlangen

Lees meer

Thema week 2

Verwachten

Lees meer

Thema week 3

Bereiden

Lees meer

Thema week 4

Ontvangen

Lees meer

Thema aanloopweek

“Laat…” (Psalm 4:7): God toelaten

Lees meer

Thema week 1

“Laat…” (Psalm 4:7): loslaten

Lees meer

Thema Week 2

“Licht” (Psalm 4:7): mij richten naar het Licht

Lees meer

Thema Week 3

“Uw gelaat” (Psalm 4:7): aankijken

Lees meer

Thema Week 4

“Over ons” (Psalm 4:7): samen

Lees meer

Thema Week 5

“Schijnen” (Psalm 4:7): uitstraling

Lees meer

Thema Goede Week

“Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” (Psalm 4:7)

Lees meer

Thema van de Paastijd

“Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” (Psalm 4:7)