Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema week 1: Stil worden

Hoe zal ik het geheim van God in mij kunnen toelaten, als ik gehuld ben in drukte en lawaai? God toont zich in stilte, en Hem ontmoeten vraagt om een sfeer waarin het lawaai verstild is en inkeer mogelijk wordt. Hij leeft in mij, maar ik moet de ruimte scheppen waarin ik dat kan zien.

Terug naar "Weekthema’s"