Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema week 2: De kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden (Lucas 3:6)

Wanneer wij kiezen voor Jezus, komt Hij met een blijde boodschap naar ons toe. Hij komt ons bevrijden uit de woestijn, de onvruchtbaarheid van ons leven.

Leidraad voor je gebed

Ons leven verloopt niet op een snelweg naar het goede. Wij gaan kronkelwegen van goed naar kwaad en terug. Wij kunnen in zak en as zitten omwille van ons mislukken. Maar we kunnen ook kijken naar God die alle moeite doet om ons telkens weer naar het goede te brengen.

Terug naar "Weekthema’s"