Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema Week 2: “Licht” (Psalm 4:7): mij richten naar het Licht

Deze week wensen wij dieper in te gaan op het tweede woord van het Bijbels gebed dat ons in deze veertigdagentijd stuwt: “Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” (Psalm 4:7). Dat Licht van Jezus staat op een bijzondere manier centraal in de Blijde Boodschap van deze tweede zondag, waarin wij horen over de gedaanteverandering op de berg Thabor.

Terug naar "Weekthema’s"