Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema week 3: Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers (Psalm 127)

Ik kies voor de Heer maar stel telkens weer vast dat mijn keuze niet definitief is: ik sta tussen goed en kwaad. De Geest van de Heer zal mijn leven in de goede richting sturen.

Leidraad voor je gebed

Wij weten dat wij te klein zijn, te zwak om het goede te doen, om onze wereld een beetje dichter bij God te brengen. Maar wat gebeurt er als God het initiatief neemt en onze kleinheid gebruikt om zijn eigen plannen uit te werken?

Terug naar "Weekthema’s"