Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema Week 3: “Uw gelaat” (Psalm 4:7): aankijken

Deze derde week gaan wij dieper in op het derde woord van het Bijbels gebed dat ons in deze veertigdagentijd stuwt: “Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen” (Psalm 4:7). Door God in ons en in de wereld toe te laten (Aanloop), door onszelf in navolging van Christus los te laten (Week 1) en open te stellen naar het Licht (Week 2), herkennen wij geleidelijk aan de vertrouwde gelaatstrekken van God. Waar komen wij, in ons en rondom ons, uw Gelaat tegen?

Terug naar "Weekthema’s"