Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema week 5: Het is te doen! Evangelisch leven.

Het Evangelie zet ons spontaan menselijk perspectief tegenover God, tegenover onszelf, en tegenover de naaste telkens weer op zijn kop. Leven in de gezindheid van Jezus, leven in evangelisch perspectief, doet ons ‘in de waarheid’ leven en maakt ons waarlijk tot mens. Altijd weer nodigt Jezus ons daartoe verrassend uit.

Terug naar "Weekthema’s"