Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Thema week 7: “Ga de weg van de liefde” (Efeziërs 5:2)

De weg van de graankorrel ging Jezus ook zelf.
Dat blijkt de weg van de liefde te zijn:
je leven geven voor je vrienden.

Terug naar "Weekthema’s"