Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jes 40,1-11

Als een Herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem. (uit Jes 40,1-11)

En gelukt het hem dat verdwaalde schaap te vinden, voorwaar Ik zeg u, dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren. (uit Mt 18,12-14)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"