Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

uit Psalm 72

‘Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
De arme die steun vraagt, zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"