Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Weekthema 0: Met God alleen

De veertigdagentijd is een periode van inkeer. Ik zoek een geschikte plek voor stil gebed. Trek mij even terug uit het dagelijks gedoe. Ik breng mij voor de geest dat ik plaats neem voor onze God die met vriendelijkheid naar mij kijkt. Deze beginoefening zou ik gedurende de gehele Veertigdagentijd kunnen volhouden.

Terug naar "Weekthema’s"