Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Weekthema 5: Barmhartigheid aangevochten

Praktisch van het begin af aan is Jezus op tegenstand gestoten. Bij Hem ging de barmhartigheid boven alles. Maar daarmee ging Hij in tegen de heiligste principes en gewoontes van zijn dagen.

Terug naar "Weekthema’s"