Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Weekthema nr7: “Liefde die zichzelf geeft”

Liefde geeft zich altijd in zekere mate. Hoe zuiverder de liefde, hoe meer zij zich schenkt. En liefde ontvangt ook, staat open om te ontvangen. In de Goede Week richten wij ons op de liefde van Jezus, en bezien, hoe Hij zich zelf geeft

Terug naar "Weekthema’s"