Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Wijsheid 11,23-26

Omdat U alles kunt, ontfermt u zich over iedereen; U ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij tot inkeer komen. Alles wat er is hebt U lief, niets van wat U gemaakt hebt is U te min; U zou het niet eens gemaakt hebben als U er en afkeer van had. Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan? Hoe zou iets kunnen voortbestaan als U het niet in het leven had geroepen? U, Heer, hebt het leven lief en u spaart alles, omdat het van U is.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"